W Celestynowie powstały dwie Spółki Wodne !!!

16.04.2018 roku na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Celestynowie doszło do powstania spółek wodnych: Celestynów Północ i Celestynów Południe. Było to drugie spotkanie w tej sprawie zwołane z inicjatywy Wójta Gminy Witolda Kwiatkowskiego i Sołtys Celestynowa Tomasza Wyglądały. Na pierwszym, tydzień wcześniej, grupa mieszkańców Celestynowa wyraziła inicjatywę do założenia spółki lub spółek wodnych. Podczas drugiego spotkania udało się ustalić szczegóły. Zdecydowano o powołaniu dwóch spółek wodnych, których obszarem działalności bedzie Celestynów z podziałem wzdłuż linii kolejowej. Spółka działajaca na terenie Celestynowa, na której znajduje się Urząd Gminy otrzymała nazwę Celestynów Południe, zaś spółka działająca po drugiej stronie torów otrzymała nazwę Celestynów Północ.

Warto zauważyć, że dotychczas przez 7 lat nie udało się powołać w Celestynowie ani jednej spółki mimo wielu starań. W tym czasie w innych miejscowościach naszej gminy powstało 8 takich spółek. Teraz dzięki wysiłkowi zarówno Sołtysa jak i Wójta powstały dwie Spółki co niewątpliwie należy uzanąc za duży sukces dla całej społeczności celestynowskiej.