Zarządy spółek wodnych Celestynów Północ i Celestynów Południe

Na spotkanie w dniu 16.04.2018 roku zostały powołane w Celestynowie dwie spółki wodne: Celestynów Północ i Celestynów Południe. Poniżej przedstawiamy składy zarządów obu spółek. Uruchomiona zostanie również dodatkowa zakładka na naszej stronie dotycząca spółek wodnych z informacjami kontaktowymi.

Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się do spółek – im większa liczba członków, tym ich działania w zakresie odwadniania Celestynowa będą efektywniejsze. W celu dopisania się do listy członków należy skontaktować się z zarządem, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Zarząd Spółki Wodnej Celestynów Północ:
Przewodniczący Spółki Wodnej – Krzysztof Wieczorkowski
Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej – Krzysztof Zawada
Sekretarz Spółki Wodnej – Edward Kręgielewski
Członek- Adam Piętka
Członek – Zbigniew Matosek

Zarząd Spółki Wodnej Celestynów Południe:
Przewodniczący Spółki Wodnej – Jerzy Kulesza
Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej – Arkadiusz Szelągowski
Sekretarz Spółki Wodnej – Ewa Wajszczuk
Członek – Teresa Masna
Członek – Małgorzata Gałecka

Na zdjęciu dwaj Przewodniczący zarządów spółek: Pan Krzysztof Wieczorkowski (po lewej) i Pan Jerzy Kulesza (po prawej)