ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE

W dniu 04.06.2018 (poniedziałek) o godzinie 18.00 w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Celestynowa.

Porządek zebrania:

  1. Zmiana zakresu przedsięwzięć funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów na rok 2018 – wniosek Sołtysa Tomasza Wyglądały
  2. Konsultacje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. 220 (przy ul. Rękasa) – wniosek grupy mieszkańców
  3. Informacje dot. spółek wodnych: Celestynów Północ i Celestynów Południe.
  4. Sprawy różne.

ZAPRASZAMY: Przewodnicząca rady sołeckiej – Malwina Klejn                              Sołtys – Tomasz Wyglądała