Zebranie wiejskie 04.06.2018

04 czerwca 2018 roku odbyło sie Zebranie wiejskie mieszkańców Celestynowa. W pierwszym punkcie mieszkańcy podjęli uchwałę o zmianie zakresu przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, która umożliwi zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. W drugim punkcie zebrania, dot. miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. 220 (przy ul. Rękasa) rozgorzała gorąca dyskusja i co bradzo ważne – merytoryczna polemika. W efekcie mieszkańcy podjęli uchwałę  w  sprawie  złożenia wniosku do procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 220 w Celestynowie, gmina Celestynów, w której zdecydowali, że Zebranie Wiejskie składa wniosek do Wójta Gminy Celestynów o przeznaczenie wyżej wymienionej działki jedynie pod zabudowę mieszkaniową. W trzecim punkcie zebrania przedstawiciele nowopowstałych spółek wodnych zaprezentowali aktualną sytuację w rejestracji obu spółek. Zebranie zakończyły sprawy różne, w których na pytania mieszkańców odpowiadali Sołtys Tomasz Wyglądała i Wójt Witold Kwiatkowski.

Dziękujemy mieszkańcom Celestynowa za udział w zebraniu.