ZAKUPILIŚMY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW

Sfinalizowaliśmy zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie. Wydatek został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego naszego sołectwa. W skład zakupionego sprzętu wchodzą: 2 hydronetki (przenośne ręczne gaśnice z pompką przydatne do gaszenia pożarów w zarodku lub pożarów traw i runa leśnego), 8 węży gaśniczych i 12 par rękawic. Węże i gaśnice zastąpią dotychczasowe zużyte już egzemplarze. Łączna kwota to prawie 5000 zł. Bardzo się cieszymy, że nasi druhowie strażacy będą mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu.