ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW NA ZEBRANIE

19.09.2018r. o godz. 18.00 w Hali Sportowej w Celestynowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Celestynów. Głównym punktem zebrania będzie podział środków na rok 2019. W tym roku naszemu Sołectwu przysługują do podziału środki w kwocie 35380,50 zł. Zapraszamy wszystkich do licznego przybycia. Decydujmy wspólnie.