Podzieliliśmy fundusz sołecki na 2019 rok

Mieszkańcy zgromadzeni na zebraniu wiejskim w dniu 19.09.2018 podjęli uchwałe w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019.  Kwota do podziału to 35 380,50 zł. Podział wygląda następująco:

 1. „Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego
  w Celestynowie”- kwota 7.500,00 zł
 2. „Wyposażenie kącików przyrodniczo- badawczych w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie”- kwota 4.500,00 zł.
 3. „Projekt edukacyjny o tematyce zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej                 Batalionu „Zośka” w Celestynowie”- kwota 600,00 zł.
 4. „Zakup kolorowej drukarki do tablicy multimedialnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie”- kwota 1.200,00 zł.
 5. „Zakup artykułów sportowych dla Klubu CKS Celestynów”- kwota 3.500,00 zł.
 6. „Zakup defibrylatora AED dla OSP Celestynów”- kwota 5.100,00 zł.
 7. „Zakup i montaż koszy na śmieci”- kwota 2.000,00 zł.
 8. „Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych”- kwota 3.000,00 zł.
 9. „Organizacja Pikniku Sportowego”- kwota 2.000,00 zł.
 10. „Organizacja akcji sprzątania terenu”- kwota 900,00 zł.
 11. „Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” w tym organizacja wydarzenia „Jasełka i wspólne kolędowanie”- kwota 4.680,50 zł.
 12. „Prowadzenie strony internetowej”- kwota 400,00 zł.