Nowe tabliczki z nazwami ulic

Od początku roku w naszej miejscowości zaczęły pojawiać się nowe tabliczki z nazwami ulic. Jest to efekt przeglądu przeprowadzonego w ubiegłym roku przez sołtysa Tomasza Wyglądałe i kierownika referatu geodezji Urzędu Gminy Bartłomieja Bandycha. Podczas inwentaryzacji określono miejsca, w których brakuje tabliczek lub istniejące tabliczki są zniszczone. Zweryfikowano i oznaczono na mapie geodezyjnej około 60 takich lokalizacji. Tabliczki zostały zakupione i zmagazynowane w Urzędzie Gminy, obecnie zaś instalowane są sukcesywnie przez pracowników gminnych.