SOŁTYS I RADA SOŁECKA

FUNKCJĘ SOŁTYSA SOŁECTWA CELESTYNÓW SPRAWUJE:

TOMASZ WYGLĄDAŁA

tel. 509 797 682

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

  • Malwina Klejn -Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  • Małgorzata Gałecka
  • Maria Jaroń
  • Irena Masna
  • Jadwiga Pilch
  • Marta Tomaszewska
  • Bartłomiej Traczyk